AntetLandscape

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

S.C. TECHNOHUB S.R.L. a finalizat în data de 17.06.2022, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu TRENCADIS CORP S.R.L. și WING Computer Group S.R.L., implementarea proiectului cod SMIS 2014+ 129002 intitulat “Platformă de auditare și testare structurală neinvazivă a performanțelor și monitorizarea continuă a operaționalității unui Centru de Comandă și Control/Contact Center - PLATES” proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 2.2.1 - Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2, în baza contractului de finanțare nr. 7/221_ap2/17.12.2019 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Competitivitate (POC).Valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 18.149.000,51 lei, din care asistența financiară nerambursabilă de 11.690.109,23 lei.Proiectul s-a implementat în regiunea Nord-Vest pe o durată de 30 luni, respectiv în perioada 18 decembrie 2019 - 17 iunie 2022.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea în parteneriat între 3 membri de tip IMM a unei game de produse și aplicații TIC inovative - PLATES - platforma inovativă de auditare și testare a performanțelor și de monitorizare continuă a operaționalității, adaptată pe necesitățile de disponibilitate și performanțe ale aplicațiilor de tip Contact Center respectiv Centre de Comandă și Control, cu aplicabilitate și în restul sectoarelor economiei românești prin integrarea pe verticală a soluțiilor TIC.

Rezultatele proiectului:

1. Proiectarea, realizarea și testarea pe o perioadă de 24 de luni de activități de cercetare industrială a unui prototip de laborator al platformei inovative.

2. Proiectarea, realizarea și testarea pe o perioada de 6 luni de activități de dezvoltare experimentală a unui prototip PLATES de auditare și testare a performanțelor și de monitorizare continuă a operaționalității aplicațiilor TIC, cu adresabilitate directă pentru necesitățile de disponibilitate și performanțe ale aplicațiilor de tip Contact Center respectiv Centre de Comandă și Control.

3. Cresterea nivelului de colaborare între parteneri prin transferul de cunoștințe realizat în cadrul a 6 activități comune de tip CDI pe parcursul proiectului.

Rezultatele care vor fi îndeplinite în perioada post-implementare sunt:
4. Creșterea cu 5 a numărului de beneficiari indirecți prin inovarea serviciilor și proceselor de producție cu ajutorul platformei inovative PLATES în perioada post-implementare.

5. Integrarea pe verticală a soluțiilor de testare și monitorizare continuă prin platforma PLATES cu activitățile de dezvoltare și implementare ale partenerilor cu activitate în domeniul TIC.

Stadiul activităților proiectului:

A1 Investiții inițiale

1.1 Achiziția de hardware și software TIC necesar în desfasurarea activităților de cercetare-dezvoltare (L1 - L18) - finalizată

A2 Cercetare industrială

2.1 Stabilirea specificatiilor tehnice ale prototipului (L1 - L3) - finalizată
2.2 Proiectarea prototipului de laborator (L4 - L9)  - finalizată
2.3 Dezvoltarea prototipului de laborator (L10 - L15)  - finalizată
2.4 Testarea prototipului de laborator (L16 - L24) - finalizată

A3 Activități de Dezvoltare Experimentală

3.1 Proiectarea si realizarea prototipului PLATES (L25 - L27) - finalizată
3.2 Testarea prototipului PLATES (L28 - L30) - finalizată

A4 Activitati de informare si publicitate
4.1 Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului (L1 - L3) - finalizată
4.2 Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect (L4 - L24) - finalizată
4.3 Participare conferinte/targuri de specialitate (L25 - L30) - finalizată
4.4 Realizarea de panouri de informare (L1 - L6) - finalizată
4.5 Anunț/comunicat de presa la finalizarea proiectului (L28 - L30) - finalizată

A5 Activități de management de proiect

5.1 Raportarea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute (L1 - L30) - finalizată
5.2 Monitorizarea si raportarea cheltuielilor realizate (L1 - L30) - finalizată

A6 Activitati pentru auditul final al proiectului

6.1 Achiziția și derularea serviciilor de audit final al proiectului (L27 - L30) - finalizată


Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.