AntetLandscape

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

S.C. TECHNOHUB S.R.L. a început, în data de 29.09.2021, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu  Agenția Spațială Română și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, implementarea proiectului cod SMIS 2014+ 123317 intitulat “Sistem multiplatformă securizat de senzori IoT pentru infrastructuri critice și comunicații multicale - SMSIoT” proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, în baza contractului de finanțare nr. 371/390047/29.09.2021 încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 24.929.197,90 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 17.536.552,00 lei.

Proiectul se implementează în regiunea Sud-Muntenia pe o durată de 27 luni, respectiv în perioada 29 septembrie 2021 - 28 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de competitivitate al Beneficiarului și introducerea unor soluții tehnologice de ultimă generație într-un segment de piață foarte important: cel al infrastructurilor critice prin dezvoltarea unei soluții de creștere a disponibilităților de comandă și control pentru diverse infrastructuri critice (precum rețele de apa, rețele transport energie electrica, rețele transport și stocare gaze naturale, poduri, baraje, etc.) prin utilizarea unui concept inovator de rețea de senzori-avatar.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

- Inovarea serviciilor și proceselor Beneficiarului, în parteneriat cu două organizații de cercetare, prin intermediul unei soluții informatice inovatoare pe piața IoT (Internet of Things) de creștere a disponibilităților de comandă și control pentru diverse infrastructuri critice.

- Protecția infrastructurilor critice prin utilizarea unui concept inovator de retea de senzori-avatar.

Stadiul activităților proiectului:

A1 Activități de Cercetare Industrială
1.1 Stadiul actual in domeniu (L1 - L3) - finalizată
1.2 Stabilirea specificatiilor functionale si nonfunctionale (L4 - L6) - finalizată
1.3 Proiectarea prototipului de laborator (L7 - L9) - finalizată
1.4 Dezvoltarea prototipului de laborator (L10 - L15) - finalizată
1.5 Testarea prototipului de laborator (L16 - L18)- finalizată
1.6 Achizitia de echipamente IT (L4 - L9) - finalizată
1.7 Achizitia de cunostinte tehnice (L1 - L12) - finalizată
1.8 Achizitia de materiale necesare pentru realizarea prototipului de laborator (L5 - L27) - finalizată
A2 Activități de Dezvoltare Experimentală
2.1 Proiectarea prototipului utilizabil comercial (L19 - L20)- finalizată
2.2 Realizarea si testarea prototipului utilizabil comercial (L21 - L27) - finalizată
2.3 Achizitia de materiale pentru realizarea prototipului utilizabil comercial (L20 - L25) - finalizată
A3 Activități de inovare (pentru IMM)
3.1 Achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii (L4 - L24) finalizată
3.2 Achizitia de servicii de sprijinire a inovarii - închiriere laboratoare (L23 - L27) - finalizată
3.3 Obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala (L22 - L27) - finalizată
A4 Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare
4.1 Achizitia de active corporale (L4 - L27) - finalizată
4.2 Elaborare documentatie pentru pregatire flux tehnologic (L22 - L27) - finalizată
A5 Activitati de informare si publicitate
5.1 Anunt presa incepere proiect (L1 - L1) finalizată
5.2 Realizarea paginii web a proiectului (L2 - L27) - finalizată
5.3 Participare conferinte (L13 - L27) - finalizată
5.4 Editarea de brosuri, pliante pentru diseminare rezultate si etichete autocolante pentru materialele achiziționate prin proiect (L19 - L27) - finalizată
5.5 Anunt presa finalizare proiect (L27 - L27)- finalizată
6 Activități de management de proiect
6.1 Activitati de raportare (L1 - L27) - finalizată
6.2 Monitorizarea si raportarea cheltuielilor aferente proiectului (L1 - L27) - finalizată
6.3 Organizarea de intalniri de lucru lunare pentru monitorizarea activitatilor proiectului (L1 - L27) - finalizată
A7 Activitati pentru auditul final al proiectului
7.1 Achizitia de servicii de audit final al proiectului (L24 - L27)- finalizată


Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.